Formularz zgłoszeniowy

Proszę o rezerwację miejsca

Dane osoby zgłaszającej:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)


Dane uczestnika:

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Na Szlaku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." w celach realizacji przedmiotu umowy. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację Na Szlaku informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).